Výpočet

Vložte hodnoty do žltých polí - ostatné sa dopočítajú samy.
Ak v nejakom poli údaj zmeníte, označené sa automaticky prepočítajú.
Môžete zadávať desatinné bodky alebo desatinné čiarky.

 

r =
 
m
d = m
O = m
P = m²
h = m
Q = m²
S = m²
V = m³
na 6 miest

Výsledok bude v rovnakých jednotkách, ktoré do polí vložíte.
Napr. pokiaľ zadávate decimetre, výsledok bude taktiež v decimetroch.

Ak sa objaví chyba NaN, skontrojte, či ste zadali do poľa
korektnú hodnotu, tj. bez písmen a iných znakov.

Vzorce

d = 2 r [m]
O = π d = 2 π r [m]
P = π d²/4 = π [m²]
Q = π d h = 2 π r h [m²]
S = 2 P + Q = 2 π r (r + h) [m²]
V = π d²/4 h = π r² h [m³]
Valec vzorec

r … polomer = ½ priemeru

d … priemer = 2 polomery

h … výška valca

S … stred podstavy valca

π (Pí) = 3,14 (približne)

Valec a hranol

Pripravujeme.

Výpočet valca online

Kalkulačka pre výpočet obvodu valca alebo výpočet plochy alebo povrchu valca, obsah alebo objem valca, vzorec valca, plocha čiže plášť z obvodu alebo obsahu. Výpočet objemu valca online. Vzorček na výpočet valca.

Valec výpočet

Odkazy

Ako zrátať ...

Tučne zvýraznené obrazce a telesá sú už funkčné. Ostatné obsahujú len vzorce.

Mohlo by vás zaujímať